ไทย english Articles-chinese
banner

ศรีสุพรรณ - ประกายสีเงินแห่งเชียงใหม่

ศรีสุพรรณ

ถนนวัวลายเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นย่านทำเครื่องเงินแบบดั้งเดิมของเชียงใหม่ อีกทั้งยังมี วัดศรีสุพรรณ “อุโบสถเงินหลังแรกของโลก” วัดอันเงียบสงบและสวยงามแห่งนี้ ซ่อนตัวอยู่ทางใต้ของเมืองเก่า อยู่ห่างจากประตูเชียงใหม่ในระยะที่สามารถเดินไปถึงได้

วัดศรีสุพรรณสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2043 เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 500 ปี โดยพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช หรือ พระเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาได้เรียกสั้นๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” อันที่จริงแล้วอุโบสถเป็นหัวใจสำคัญของที่นี่ ตัวอุโบสถตกแต่งด้วยหัตถกรรมเครื่องเงินและดีบุก ทั้งภายในและภายนอก มีความละเอียดงดงามอ่อนช้อยของลวดลายต่างๆ ภายในจะมีองค์พระประธาน ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พระเจ้าเจ็ดตื้อ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทำจากเนื้อทองสัมฤทธิ์ ขนาดกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอก อุโบสถเงินแห่งนี้สุภาพสตรีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปตามความเชื่อของล้านนา แต่สามารถเดินชมความงามรอบนอกอุโบสถได้ เนื่องจากใต้ฐานอุโบสถ มีโบราณวัตถุศักดิ์สิทธิ์ และมีเครื่องรางของขลังเก่าแก่

นอกจากถนนวัวลายเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว วัดศรีสุพรรณยังเป็นศูนย์รวมงานหัตถกรรมที่สำคัญอีกด้วย ทางวัดและชาวบ้านจึงจัดตั้งเป็นกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณ สล่าล้านนาวัดศรีสุพรรณ  ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด เพื่อสืบสานมรดกงานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดเทคนิคสู่คนรุ่นใหม่ ด้วยการรวบรวมภูมิปัญญาของชาวบ้าน ถ่ายทอดเทคนิคสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ร่วมกันพัฒนาให้ยั่งยืนสืบไป

ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
ศรีสุพรรณ
TOP5
HOTELS
CHECK IN
DE LANNA HOTEL
PEACE IN THE CITY
Buri Siri Hotel
CHIC STAY
At Rachamankha Hotel
CASCADE RESORT
Sukantara Resort
RUSTIC AND CHIC
Raya Heritage
SPAS
FOR MEN & WOMEN
The Miracle Spa
BAMBOO THERAPY
Raya Heritage
ENJOY EVERY MINUTES
At Fah Lanna Spa
Service Spa
Kiyora Spa
EAT
SPECIAL CAKES
by Saruda
COFFEE & MORE
Fahtara Coffee
LOBSTER & CRAB
Buffet at Shangri-La Chiang Mai
ELEGANCE
The Consul’s Garden
THE DUKE'S
The Duke's
SHOPS
EXOTIC CELADONWARE
BAN CELADON
Siam Royal Orchid
Siam Royal Orchid
FASHION ETHICAL & ECO
Adorn with Studio Naena
SHOPPING & DINING
at Kad Luang Airport
HEALTHY HONEY
From Fora Bee
PLAY
RUSHING WATERS
Siam River Adventures
NATURAL INDIGO
By Studio Naenna
FUN & NATURE
Flying Squirrels
GENTLE GIANTS
Elephant Nature Park
Fun for the whole family
Poo Poo Paper Park