ไทย english Articles-chinese
banner

สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ - สวนเกษตรแบ่งปัน

สวนผักคนเมืองเชียงใหม่

โครงการ สวนผักคนเมืองเชียงใหม่

สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ริมถนนประชาสัมพันธ์ ติดกับสุสานช้างคลาน สนับสนุนพื้นที่สาธารณะและสาธารณูปการพื้นฐาน โดย เทศบาลนครเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่ขนาด 3 ไร่ นี้ เคยถูกทิ้งร้างทั้งหมด สมาชิกในชุมชน กลุ่มจิตอาสา ร่วมกับบริษัทเอกชนผู้มีความรู้ และโรงแรมแชงกรีลาได้มอบไบโอชาร์จำนวน 4 ตัน และร่วมกันปรับเปลี่ยนพื้นที่นี้ให้กลายเป็น พื้นที่นิเวศเกษตรกรรมในเมือง โครงการ “สวนผักคนเมืองเชียงใหม่” ที่สร้างจากมือประชาชนเพื่อประชาชน ด้วยแรงกำลังทุกคน พื้นที่สวนเกษตรแบ่งปันกลางเมืองเชียงใหม่โครงการนี้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้ เปิดให้ทุกคนเข้าเยี่ยมชมเดินเล่น, เก็บผักสวนครัวเพื่อประกอบอาหาร, สร้างโอกาสและรายได้ให้กับชาวชุมชน, สร้างสรรค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ เกษตรกรรม และการปลูกต้นไม้ในเมือง, พัฒนาสภาพแวดล้อมริมคลองแม่ข่า และสร้างพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพให้กับเมืองเชียงใหม่

จากการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น ไปจนถึงการสร้างโครงการสวนผักในสถานที่ ที่เคยถูกทิ้งร้าง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม และตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม เราหวังว่าในอนาคตจะได้เห็นโครงการดีๆ เหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อพัฒนาสังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

สวนผักคนเมืองเชียงใหม่
สวนผักคนเมืองเชียงใหม่
สวนผักคนเมืองเชียงใหม่
สวนผักคนเมืองเชียงใหม่
สวนผักคนเมืองเชียงใหม่
สวนผักคนเมืองเชียงใหม่
สวนผักคนเมืองเชียงใหม่
สวนผักคนเมืองเชียงใหม่
สวนผักคนเมืองเชียงใหม่
TOP5
HOTELS
CHECK IN
DE LANNA HOTEL
PEACE IN THE CITY
Buri Siri Hotel
CHIC STAY
At Rachamankha Hotel
CASCADE RESORT
Sukantara Resort
RUSTIC AND CHIC
Raya Heritage
SPAS
FOR MEN & WOMEN
The Miracle Spa
BAMBOO THERAPY
Raya Heritage
ENJOY EVERY MINUTES
At Fah Lanna Spa
Service Spa
Kiyora Spa
EAT
SPECIAL CAKES
by Saruda
COFFEE & MORE
Fahtara Coffee
LOBSTER & CRAB
Buffet at Shangri-La Chiang Mai
ELEGANCE
The Consul’s Garden
THE DUKE'S
The Duke's
SHOPS
EXOTIC CELADONWARE
BAN CELADON
Siam Royal Orchid
Siam Royal Orchid
FASHION ETHICAL & ECO
Adorn with Studio Naena
SHOPPING & DINING
at Kad Luang Airport
HEALTHY HONEY
From Fora Bee
PLAY
RUSHING WATERS
Siam River Adventures
NATURAL INDIGO
By Studio Naenna
FUN & NATURE
Flying Squirrels
GENTLE GIANTS
Elephant Nature Park
Fun for the whole family
Poo Poo Paper Park