ไทย english Articles-chinese france
banner

World TEA & COFFEE - อีเว้นท์ชา-กาแฟระดับโลก กลางเชียงใหม่

World TEA & COFFEE

จับตา World Tea & Coffee Expo อีเว้นท์ชา-กาแฟระดับโลก ใจกลางย่านธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่

   ช่วงปลายเดือนมกราคม 2566 ที่จะถึงนี้ จังหวัดเชียงใหม่กำลังจะมีงานอีเว้นท์ระดับโลก เกี่ยวกับชา-กาแฟเกิดขึ้น นั่นคือ World Tea & Coffee Expo 2023 ณ ศูนย์การค้า One Nimman ย่านธุรกิจที่สำคัญใจกลางเมืองเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ว่ากันว่า เป็นงานที่ทั้งคนในวงการอุตสาหกรรมชา-กาแฟ รวมถึงคนที่รักการดื่มชากาแฟพลาดไม่ได้

   สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือนั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ดึงดูดผู้คนทั้งในและต่างชาติเข้ามาเยี่ยมเยียนเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศเช่นนี้ ยังเป็นแหล่งผลิตชาและกาแฟเศรษฐกิจที่สำคัญ สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนในพื้นที่

   เมื่อมองตัวเลขรายได้หลักพันล้านในแต่ละปีรวมทั้งปัจจัยอื่นๆ แล้ว TCEB จึงเล็งเห็นศักยภาพ ของพื้นที่ภาคเหนือว่า สามารถผลักดันให้กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชาและกาแฟในภูมิภาคได้ จึงได้ใช้กลไกงานประชุมและแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมชา-กาแฟ และขับเคลื่อนให้พื้นที่ภาคเหนือเป็น “ถิ่นของชาและกาแฟระดับโลก”

   ในปี 2563 โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน "World Tea & Coffee Expo” ได้ถือกำเนิดขึ้น และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงปี 2566 นี้จะเป็นการจัดงานครั้งที่ 3 ซึ่งมีความพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

 

A Cup of Success : แก้วที่เต็มไปด้วยความสำเร็จ

   งาน World Tea & Coffee Expo 2023 ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “A Cup of Success” เป็นการเน้นย้ำถึง “ความสำเร็จของธุรกิจชาและกาแฟในไทย ที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด และความสำเร็จที่รออยู่ในอนาคต” ซึ่งงานในครั้งนี้จะมีผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆ ภายในงานด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการค้าขายชา-กาแฟ ขยายการรับรู้ การเป็นแหล่งผลิตชากาแฟชั้นเลิศให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่ของชาและกาแฟ สร้างฐานการจัดงานไมซ์ด้านชาและกาแฟ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการและทางธุรกิจ โดยกิจกรรมหลักประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของงานแสดงและจำหน่ายสินค้า และส่วนของงานประชุมนานาชาติในชื่อ “The 3rd Tea and Coffee International Symposium”

 

B2B2C : โอกาสทางการค้าที่รออยู่

   ในส่วนของการแสดงสินค้า World Tea & Coffee Expo 2023 นั้น ประกอบด้วย บูธแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการชาและกาแฟในภาคเหนือ และภาคอื่นๆ จำนวน 45 ราย ผู้ประกอบการจากต่างประเทศจำนวน 5 รวมทั้งสิ้นเป็น 50 ราย ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ และผ่านเกณฑ์ตามที่ TCEB กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านความน่าเชื่อถือ คุณภาพและมาตรฐานของสินค้า การนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในกระบวนการผลิต และมีศักยภาพสามารถต่อยอดธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต

   ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่จะเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสทางการค้าที่รออยู่ไม่สิ้นสุดให้แก่ผู้ประกอบการ คือ Business Matching หรือการจับคู่ธุรกิจ หรือ B2B (Business-to-Business) โดยในครั้งนี้ มีการเชิญคู่ค้าเข้าร่วมจากทั่วประเทศ 20 ราย และจากต่างประเทศจำนวน 5 ราย ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ อย่างไรก็ตาม เมื่อมองย้อนไปในครั้งก่อนๆ ได้มีการมุ่งเป้าไปที่ตัวเลขของ B2B (Business-to-Business) ซึ่งเป็นการเจรจาซื้อขายครั้งละมากๆเป็นหลัก มากกว่า B2C ที่เป็นการค้าปลีก แต่สำหรับในครั้งนี้ที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงไป เศรษฐกิจการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว และเป็นโอกาสในการสร้างรายได้จากในส่วน B2C มากขึ้น จึงมีการปรับรูปแบบการจัดงานให้มีลักษณะของความเป็นเทศกาลหรืองานแฟร์มากขึ้น โดยจัดในพื้นที่เปิดกว้าง ใจกลางย่านธุรกิจท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงใหม่ แต่ก็ยังมีมาตรฐานและความพร้อมรองรับการประชุมได้ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวอีกด้วย

   การจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีเงินสะพัดทั้งงานประมาณ 10 ล้านบาท ประมาณการจากการ เจรจาธุรกิจที่ 8 ล้านบาท และส่วนของการซื้อขายภายในงานอยู่ที่ 2 ล้านบาท ในส่วนของผู้เข้าชมนั้น เดิมตั้งเป้าไว้ที่ 1,000 คน แต่ด้วยทำเลของสถานที่จัดงานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จึงมั่นใจว่าจะมีผู้เข้าชมมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้อย่างแน่นอน

 

International Symposium : การประชุมนานาชาติ

   ในส่วนของงานประชุมนานาชาติ The 3rd Tea and Coffee International Symposium ครั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจากกงสุลต่างประเทศร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมด้วย

   โดยหัวข้อการประชุมจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ A cup Of success : ความสำเร็จของ ธุรกิจชาและกาแฟในไทย บทบาทความสำคัญของหน่วยงานต่างๆ ในการมีส่วนร่วมและผลักดัน อุตสาหกรรมชาและกาแฟ, Light Cup : ทิศทางตลาด ชา และกาแฟไทยกับแนวโน้มตลาดโลก, Meduim Cup : ตลาดชาและกาแฟในไทย โอกาสและอุปสรรคในการเติบโต, Dark Cup : เจาะลึกการส่งออก และการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ และ Special Cup : Tea and Coffee Tourism ชากาแฟกับโอกาสในการ ต่อยอดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งการประชุมจะเป็นรูปแบบ Hybrid มีทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ สามารถเข้าร่วมได้ตามความสะดวก

 

Together We Grow  :  ผนึกกำลังดันชา กาแฟภาคเหนือสู่ระดับโลก

   ในช่วงก่อนการเริ่มงาน ได้มีการระดมความคิดและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคี ทั้งหน่วยงานในพื้นที่ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร เชียงใหม่, สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, สมาคมกาแฟพิเศษไทย, สมาคมกาแฟไทย และ ASEAN Tea Organisation (ATO) ทั้งนี้ เพื่อให้ความร่วมมือเกิดผลที่เป็นรูปธรรม ภายในงานแถลงข่าวการจัดงาน World Tea & Coffee Expo 2023 ในวันที่ 19 มกราคม 2566 จะมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างหน่วยงานภาคี เพื่อตอกย้ำเป้าหมายที่มีร่วมกัน นั่นคือ การขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจระดับภาค สร้างชื่อเสียงให้ภาคเหนือเป็น “ถิ่นของชาและกาแฟระดับโลก”


   ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมชาและกาแฟภาคเหนือได้ในงาน World Tea & Coffee Expo 2023 ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2566 ที่ ศูนย์การค้า One Nimman โดยติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่เพจ www.facebook.com/worldteaandcoffeeexpo


มกราคม 2566

World TEA & COFFEE
World TEA & COFFEE
World TEA & COFFEE
World TEA & COFFEE
World TEA & COFFEE
World TEA & COFFEE
World TEA & COFFEE
TOP5
HOTELS
CHECK IN
DE LANNA HOTEL
PEACE IN THE CITY
Buri Siri Hotel
CHIC STAY
At Rachamankha Hotel
CASCADE RESORT
Sukantara Resort
RUSTIC AND CHIC
Raya Heritage
SPAS
FOR MEN & WOMEN
The Miracle Spa
BAMBOO THERAPY
Raya Heritage
ENJOY EVERY MINUTES
At Fah Lanna Spa
Service Spa
Kiyora Spa
EAT
SPECIAL CAKES
by Saruda
COFFEE & MORE
Fahtara Coffee
LOBSTER & CRAB
Buffet at Shangri-La Chiang Mai
ELEGANCE
The Consul’s Garden
THE DUKE'S
The Duke's
SHOPS
EXOTIC CELADONWARE
BAN CELADON
Siam Royal Orchid
Siam Royal Orchid
FASHION ETHICAL & ECO
Adorn with Studio Naena
SHOPPING & DINING
at Kad Luang Airport
HEALTHY HONEY
From Fora Bee
PLAY
RUSHING WATERS
Siam River Adventures
NATURAL INDIGO
By Studio Naenna
FUN & NATURE
Flying Squirrels
GENTLE GIANTS
Elephant Nature Park
Fun for the whole family
Poo Poo Paper Park